Atestat instructor auto si profesori de legislatie rutiera


scoala de soferi campina

Scoala de soferi VADRAUTO SRL organizeaza în conformitate cu Instrucţiunile comune M.I.-M.T. 1224/3134 cursuri de pregătire şi atestare profesională a instructorilor de conducere auto şi a profesorilor de legislaţie rutieră. Cursanţii care se inscriu pentru atestat instructor auto sau profesor de legislatie rutiera vor învăţa:

 •   Reglementările în domeniul securităţii rutiere
 •   Pregătirea şi evaluare a unei acţiuni de formare
 •   Formarea unei conduite preventive
 •   Conştientizarea unor riscuri asociate conducerii
 •   Cunoştinţele şi abilităţile esenţiale unei conduceri sigure şi eficiente
 •   Sensibilizarea conducătorului auto la comportamentele de securitate şi de prevenire a accidentelor în transport
 •   Regulile de comunicare întimpul unei şedinţe de pregătire
 •   Formarea conducătorului pentru utilizarea economică a vehiculului
 •   Evaluarea formării profesionale


 Conditii generale de participare

 •   Vârsta: cel puţin  25 ani
 •   Deţinător de permis de conducere de cel puţin 5 ani
 •   Să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce în ultimul an sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum de alcool
 •  Să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la reglementările circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporal gravă, tâlhărie, ultraj cu vilenţă, ultraj contra bunelor moravuri, tulburare a liniştii publice, viol, lipsire de libertate în mod ilegal, luare sau dare de mită, primirea de foloase necuvenite sau trafic de influenţă, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia
 • Să fie apt din punct de vedere medical pentru desfăşurarea activităţii
 • Să fie apt din punct de vedere psihologic pentru desfăşurarea activităţii

Conditii suplimentare pentru atestat instructor auto

 • Absolvent de liceu (orice profil) cu diplomă de bacalaureat sau absolvent al unei şcoli de maiştri în specialitatea transporturi auto
 • Vechime de cel puţin 5 ani în conducerea autovehiculelor din fiecare categorie şi subcategorie pentru care solicit atestare.

Conditii suplimentare pentru profesori de legislatie rutiera

 • Absolvent cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată în specialitatea ştiinţe juridice sau tehnice.

Va prezentam in continuare documentele necesare pentru inscriere

Pentru scoala de soferi VADRAUTO:

 • Copie permis de conducere auto
 • Copie atestat de Instructor/Profesor de legislaţie rutieră (pentru cei de la reautorizare)

Pentru A.R.R.

 • Cerere de înscriere tip
 • Copie act de identitate
 • Copie permis de conducere auto
 • Adeverinţă eliberată de Direcţia Poliţiei Rutiere (valabilă 30 zile)
 • Certificat de cazier judiciar
 • Fişă medicală
 • Aviz psihologic
 • Copie Diplomă de absolvent

Daca iti doresti ceva cu adevarat e imposibil sa nu reusesti!

Vrei atestat instructor auto? Calitate si profesionalism la preturi fara concurenta!